fbpx
Medicaid and CHIP eligibility checks began in April. Make sure you’re not affected by checking your mail, updating your contact information, and exploring other healthcare options

Bản tin kết nối chăm sóc | tháng 9 năm 2022

Mở rộng Dịch vụ Đo thị lực, Tuần lễ Trung tâm Y tế Quốc gia và Làm việc chăm chỉ để vượt qua Đại dịch

Tháng này, chúng tôi chào đón một Bác sĩ nhãn khoa mới, chia sẻ những đóng góp và lễ kỷ niệm của chúng tôi đối với phong trào trung tâm y tế cộng đồng quốc gia, đồng thời xem xét bộ phận phòng thí nghiệm tại chỗ của chúng tôi đã tạo ra sự khác biệt như thế nào trong đại dịch.

Điểm nổi bật:

  • Chào mừng Tiến sĩ Alan Wiggins, Bác sĩ nhãn khoa
  • Các trung tâm y tế cộng đồng đóng vai trò chính như thế nào trong chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ
  • Kỷ niệm Tuần lễ Trung tâm Y tế Quốc gia
  • Tác động của phòng thí nghiệm tại chỗ của chúng tôi thông qua đại dịch
Chuyển đến nội dung