Hình ảnh đo thị lực cho kết nối chăm sóc

Bản tin kết nối chăm sóc | tháng 9 năm 2022

Dịch vụ đo thị lực mở rộng, Tuần lễ của Trung tâm Y tế Quốc gia và Làm việc chăm chỉ để vượt qua Đại dịch

Tháng này, chúng tôi chào mừng một Chuyên viên đo thị lực mới, chia sẻ những đóng góp và lễ kỷ niệm của chúng tôi đối với phong trào trung tâm y tế cộng đồng quốc gia, đồng thời xem bộ phận phòng thí nghiệm tại chỗ của chúng tôi đã tạo ra sự khác biệt như thế nào trong thời kỳ đại dịch.

Điểm nổi bật:

  • Chào mừng Tiến sĩ Alan Wiggins, Chuyên viên đo thị lực
  • Các trung tâm y tế cộng đồng đóng vai trò quan trọng như thế nào trong chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ
  • Kỷ niệm Tuần lễ Trung tâm Y tế Quốc gia
  • Tác động của Phòng thí nghiệm tại chỗ của chúng tôi thông qua Đại dịch
Chuyển đến nội dung