Kiểm tra tại chỗ, tất cả ở một nơi

Là một bệnh nhân tại Hunter Health, bạn sẽ có quyền truy cập vào các dịch vụ chẩn đoán tại chỗ, bao gồm các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, chụp X-quang và siêu âm tim. Nếu bạn cần xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu hoặc một loại phòng thí nghiệm thông thường khác, bạn có thể lấy nó mà không cần rời khỏi văn phòng của chúng tôi.

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp các bài kiểm tra phòng thí nghiệm phổ biến này tại tất cả các địa điểm của chúng tôi:

  • Thử nghiệm COVID-19
  • Huyết cầu tố a1c
  • Phân tích nước tiểu
  • Đường glucoza
  • Xét nghiệm Cúm
  • Strep A nhanh chóng
  • Thử thai

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh tại Phòng khám Trung tâm của chúng tôi, bao gồm chụp X-quang và siêu âm tim.

Kết quả phòng thí nghiệm

Xét nghiệm và hình ảnh tại chỗ cũng có thể giúp nhà cung cấp cung cấp kết quả xét nghiệm cho bạn nhanh nhất có thể.

Kết quả phòng thí nghiệm có sẵn cho bệnh nhân thông quacác Cổng thông tin bệnh nhân Healow, Hệ thống sức khỏe điện tử của Hunter Health. Healow cho phép bạn truy cập thông tin sức khỏe của mình một cách dễ dàng và bí mật — tất cả ở một nơi thuận tiện.