Chăm sóc răng miệng cho cả gia đình

Hunter Health offers an extensive array of affordable dental services for both children and adults. Our goal is to empower everyone with the confidence to smile. Our dedicated team of dentists, dental hygienists, dental assistants, and support staff are committed to addressing your oral health concerns and ensuring top-notch care.

Ngoài chăm sóc phòng ngừa cơ bản, các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Làm sạch
 • Làm sạch sâu
 • Chất bịt kín
 • Tia X
 • Hướng dẫn / giáo dục sức khỏe răng miệng
 • Trám
 • Nhổ răng
 • Vương miện và cầu
 • Liệu pháp chữa tủy răng
 • Hàm giả một phần và toàn bộ
 • Tầm soát ung thư miệng
 • Tiếp cận nha khoa và khám sàng lọc đến các trường K-5 địa phương

Nơi để tìm thấy chúng tôi

Our dental services are available at our Phòng khám Trung ương, Phòng khám Brookside, and our clinic at HumanKind Ministries.

Làm thế nào để tiếp cận chúng tôi

 • Bạn có thắc mắc về cuộc hẹn nha khoa của mình không?
 • Ready to schedule a visit?
 • Facing a dental emergency?

Call us at 316-262-2415.

Gặp gỡ các nha sĩ của chúng tôi