Mẫu đăng ký bệnh nhân mới

Đầu tiên, một số thủ tục giấy tờ. Nếu bạn là một bệnh nhân mới, vui lòng in và hoàn thành Mẫu Đăng ký Bệnh nhân Mới, Mẫu Lịch sử Sức khỏe Người lớn (hoặc Mẫu Lịch sử Sức khỏe Trẻ em) và Thông báo về Thực hành Quyền riêng tư trước cuộc hẹn đầu tiên của bạn. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian khi bạn đến và cho phép chúng tôi gặp bạn sớm hơn.

Nếu bạn không thể in các biểu mẫu trước khi đến, bạn có thể điền vào các biểu mẫu khi nhận phòng. Vui lòng đến sớm ít nhất 10 phút cho cuộc hẹn đầu tiên nếu bạn cần điền các thủ tục giấy tờ.

Chỉ thị tiên tiến

Các quyết định về chăm sóc sức khỏe và cuối đời của bạn có thể là những quyết định quan trọng nhất mà bạn phải thực hiện. Hướng dẫn Nâng cao là về việc đưa ra các lựa chọn cho bản thân và cộng đồng với gia đình và bạn bè của bạn và chăm sóc cuối đời.