Mẫu đăng ký bệnh nhân mới

Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với một số giấy tờ. Nếu bạn là bệnh nhân mới, vui lòng in và điền vào Mẫu đăng ký bệnh nhân mới, Mẫu lịch sử sức khỏe người lớn (hoặc Mẫu lịch sử sức khỏe trẻ em) và Thông báo về thực hành quyền riêng tư trước cuộc hẹn đầu tiên của bạn. Làm như vậy sẽ tiết kiệm thời gian khi bạn đến và giúp chúng tôi có thể phục vụ bạn sớm hơn.

Nếu bạn không thể in các biểu mẫu trước khi đến, bạn có thể điền chúng khi nhận phòng. Vui lòng đến sớm ít nhất 10 phút trong cuộc hẹn đầu tiên nếu bạn cần hoàn thành thủ tục giấy tờ.

Chỉ thị tiên tiến

Các quyết định về chăm sóc sức khỏe và cuối đời của bạn có thể là những lựa chọn quan trọng nhất mà bạn từng thực hiện. Chỉ thị nâng cao đề cập đến việc tự mình đưa ra những quyết định này, thảo luận với gia đình và bạn bè của bạn cũng như lập kế hoạch chăm sóc cuối đời cho bạn.

Chuyển đến nội dung