Thuộc về y học

Gọi 316-262-2415 để tìm hiểu thêm

Sự hỗ trợ bạn cần. Sự chăm sóc bạn xứng đáng.

Tại Hunter Health, chúng tôi ưu tiên bạn. Sự chăm sóc của chúng tôi cho phép bạn kiểm soát sức khỏe hoàn toàn của mình. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính của bạn, được hỗ trợ bởi nhiều dịch vụ, đảm bảo bạn kiểm soát được hành trình sức khỏe của mình.

Chăm sóc cá nhân

Ở đây, mọi người đều được đối xử khác nhau bởi vì mọi người đều cần một cái gì đó khác nhau. Mọi người đều xứng đáng nhận được sự chăm sóc ở mức cao nhất, bất kể xuất thân hay địa vị của bạn.

Đó không chỉ là việc đối xử với bạn khi có điều gì đó khiến bạn cảm thấy không ổn. Đó là về việc chăm sóc sức khỏe toàn diện của bạn. Chăm sóc toàn diện về thể chất, tình cảm.

Tại Nhà y tế Hunter Health của bạn, bạn sẽ tìm thấy:

  • Dịch vụ Chăm sóc Chính dành cho Người lớn
  • Dịch vụ chăm sóc ban đầu cho trẻ em
  • Sức khỏe và Sức khỏe của Phụ nữ
  • Tự quản lý bệnh tật và bệnh mãn tính
  • Chăm sóc thai nghén
  • Chương trình Giáo dục Sức khỏe và Phòng ngừa
  • Khám sức khỏe phòng ngừa ban đầu của Medicare (IPPE)
  • Khám sức khỏe hàng năm (AWV)

Bạn là thành viên quan trọng nhất trong nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn

Nhóm này do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn lãnh đạo, có thể bao gồm y tá, chuyên gia tư vấn sức khỏe hành vi, dược sĩ, v.v.

Thông qua dịch vụ chăm sóc dựa trên bằng chứng, bạn và nhóm của bạn đặt ra các mục tiêu để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của mình. Vì vậy, bạn có thể tự quản lý mục tiêu của mình trong khi nhận được sự chăm sóc cần thiết cho tâm trí, cơ thể và tinh thần.

Đây được gọi là Phương pháp tiếp cận y tế tại nhà lấy bệnh nhân làm trung tâm . Bạn, bệnh nhân, là trung tâm của sự chăm sóc.

Chuyển đến nội dung