Bắt đầu nào

Đã đến lúc bạn cảm thấy tự tin và thoải mái về việc chăm sóc sức khỏe trở lại. Là một bệnh nhân mới, chúng tôi kết nối bạn với các dịch vụ y tế, nha khoa, hành vi, thị lực và dược phẩm mà bạn cần tất cả trong phòng khám của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ hướng bạn đến các dịch vụ cộng đồng để giúp hỗ trợ sức khỏe của bạn vượt ra ngoài các bức tường của chúng tôi.

Vui lòng mang theo những thứ sau đến cuộc hẹn đầu tiên của bạn:

 • Các biểu mẫu đã hoàn thành, nếu có thể: Biểu mẫu đăng ký bệnh nhân mới
 • Giấy tờ tùy thân có ảnh, có thể bao gồm:
  • Giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước do Kansas hoặc tiểu bang khác cấp
  • Hộ chiếu Hoa Kỳ
  • ID quân sự Hoa Kỳ
  • Thẻ nhân viên hoặc ID do văn phòng chính phủ cấp
  • Thẻ sinh viên từ một cơ sở giáo dục sau trung học được công nhận ở Kansas
 • Thẻ bảo hiểm (xem danh sách các gói bảo hiểm được chấp nhận của chúng tôi)
 • Nếu bạn là người Mỹ da đỏ hoặc thổ dân Alaska, vui lòng mang theo ID bộ lạc của bạn
 • Bằng chứng về thu nhập, có thể bao gồm:
  • Cuống phiếu lương gần đây nhất
  • Trợ cấp thất nghiệp
  • Trợ cấp tem phiếu thực phẩm
  • Phúc lợi SSI
  • Tờ khai thuế năm trước

Nếu bạn không thể in các biểu mẫu trước khi đến, bạn có thể điền vào các biểu mẫu khi nhận phòng. Vui lòng đến sớm ít nhất 10 phút cho cuộc hẹn đầu tiên nếu bạn cần điền các thủ tục giấy tờ.