Notice: Hunter Health will be closed Thursday, November 23rd and Friday, November 24th in recognition of Thanksgiving and Native American Heritage Day. We will reopen Monday, November 27th at 8:00 a.m.

Điều trị Rối loạn Sử dụng Chất gây nghiện

Gọi 316-262-2415 để tìm hiểu thêm

Nếu bạn đang gặp khó khăn với việc sử dụng chất gây nghiện, chúng tôi có thể giúp đỡ. Bạn không cô đơn.

Nếu bạn giống như nhiều người khác trong cộng đồng của chúng tôi và đang đấu tranh với chứng nghiện heroin, thuốc kê đơn opioid, rượu, nicotin hoặc bất kỳ chất nào khác, chúng tôi có thể giúp đỡ.

Rối loạn sử dụng chất gây nghiện là bệnh ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình và tất cả các khía cạnh của cuộc sống của một cá nhân. Chương trình Điều trị Ngoại trú Rối loạn Sử dụng Chất gây nghiện (SUD) của chúng tôi cung cấp giáo dục và tư vấn cho bất kỳ ai đang đấu tranh với việc sử dụng rượu và / hoặc ma túy để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Nếu bạn cần một mức độ chăm sóc cao hơn như điều trị nội trú phục hồi chức năng, chúng tôi có thể giới thiệu bạn để điều trị.

Các dịch vụ của chương trình cai nghiện chính:

  • Đánh giá Rối loạn Sử dụng Chất
  • Tư vấn / Giới thiệu

Nhóm của chúng tôi được chứng nhận bởi Sở Dịch vụ Người cao tuổi và Khuyết tật (KDADS) của Kansas, và nhân viên của chúng tôi được cấp phép thông qua Hội đồng Quản lý Khoa học Hành vi Kansas (KSBSRB).

Để biết thêm thông tin

Để đặt lịch hẹn để được hỗ trợ về lạm dụng chất kích thích, hoặc để được giúp xác định sự chăm sóc phù hợp cho bạn hoặc người thân, vui lòng gọi văn phòng của chúng tôi theo số 316-262-2415 , từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Chuyển đến nội dung