Đơn thuốc thuận tiện, không phiền phức cho mọi người

Located just off the lobby of the Central Clinic, the Hunter Health Community Pharmacy is a one-stop shop for all your family’s medication needs. As an integral part of our Nhà y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm , các dược sĩ của chúng tôi làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp của chúng tôi, quản lý chăm sóc phòng ngừa, kiểm tra định kỳ, chủng ngừa và các bệnh cấp tính và mãn tính.

Tại Hunter Health, bạn sẽ:

  • Have access to cost-effective prescriptions, even without adequate insurance coverage.
  • Nhận thuốc trước khi rời phòng khám.
  • Nhận tư vấn về thuốc.
  • Benefit from sliding-fee-scale discounts, available for eligible patients seen by any Hunter Health provider.
  • Tìm hiểu về các Chương trình Hỗ trợ Bệnh nhân (PAP) để có các đơn thuốc hợp lý hơn.

Đơn thuốc bạn có thể chi trả

With prescription medication prices surging, affordability remains a significant concern. As a patient of Hunter Health, you can participate in the Federal 340b program. This initiative empowers health centers to procure medications at significantly reduced rates. This means our patients could receive high-quality medications for a fraction of the normal cost.

Hunter Health Community Pharmacy đặt tại Phòng khám Trung tâm Hunter Health:

527 N. Grove
Wichita, KS 67214
Điện thoại: 316-262-2415

Mở: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 7 giờ tối