Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn

Lắng nghe ý kiến từ bạn là cách chúng tôi giúp đỡ bạn tốt hơn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ suy nghĩ của mình về Hunter Health tại đây. Chúng tôi đưa họ vào trái tim.

Liên kết hữu ích:
Truy cập cổng thông tin bệnh nhân của chúng tôi
Khám phá các địa điểm phòng khám của chúng tôi

Vui lòng không gửi thông tin sức khỏe cá nhân. Nếu đây là trường hợp khẩn cấp về y tế, vui lòng quay số 911. Nếu đây là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe hành vi, vui lòng quay số 988.

Nếu bạn cần đặt lịch hẹn hoặc muốn nói chuyện với ai đó về vấn đề y tế hoặc nha khoa, bạn cần gọi cho phòng khám theo số 316-262-2415 . Các cuộc hẹn không thể được thực hiện trực tuyến tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ trả lời tin nhắn của bạn trong vòng hai ngày làm việc.

Gửi tin nhắn cho chúng tôi: