Đặt bạn vào trung tâm của vòng tròn chăm sóc

Chúng tôi ưu tiên con người hơn quy trình. Tuy nhiên, sẽ rất hữu ích khi hiểu cách Hunter Health đặt bạn lên hàng đầu.

Chúng tôi tuân thủ mô hình Nhà y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm và trên thực tế, chúng tôi đã được chứng nhận theo phương pháp này, được Ủy ban Quốc gia về Đảm bảo Chất lượng công nhận.

Nhà Y Tế Lấy Bệnh Nhân Làm Trung Tâm Được NCQA Công Nhận

Để hiểu bạn hơn

Chúng tôi mong muốn đối xử với con người một cách toàn diện, bao gồm cả việc tìm hiểu bạn. Đây là bản chất của phương pháp tiếp cận Nhà y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm. Chúng tôi hợp tác với bạn để truyền đạt nhu cầu của bạn đến các nhóm chăm sóc tích hợp của chúng tôi và cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất.

Đây là lý do tại sao điều này có lợi cho bạn:

  • Nó mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc của bạn
  • Tăng cường sức khỏe tổng thể của bạn
  • Tạo điều kiện cho việc tạo ra các kế hoạch chăm sóc và điều trị phù hợp với nhu cầu của bạn
  • Giúp việc chăm sóc thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian và chuyến đi

Đội nhà của bạn

Thông qua phương pháp tiếp cận mô hình Nhà y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm, Hunter Health có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn, bao gồm cả chăm sóc phòng ngừa. Nhóm của chúng tôi cũng có thể hỗ trợ kết nối bạn với các chuyên gia khi cần thiết.

Bằng cách chọn chúng tôi làm nhóm chăm sóc chính, bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

  • Tiếp cận nhanh hơn với dịch vụ chăm sóc thường xuyên và khẩn cấp
  • Có hồ sơ sức khỏe của bạn được hợp nhất ở một địa điểm
  • Đánh giá sức khỏe toàn diện hơn
  • Cải thiện khám sức khỏe và chăm sóc phòng ngừa
  • Phối hợp chăm sóc giữa các bác sĩ chuyên khoa và các cơ sở khác

Phương pháp PCMH nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân. Nó cho phép chúng ta xem xét sức khỏe một cách toàn diện và đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều là thành viên của cùng một đội—của bạn.

Chuyển đến nội dung