Bản tin kết nối chăm sóc | tháng 8 năm 2022

Hunter Health mở rộng và bổ sung các dịch vụ mới để phục vụ cộng đồng tốt hơn

Phòng khám Brookside của chúng tôi đã mở rộng, bổ sung thêm nhiều phòng và dịch vụ nha khoa cũng như bàn tiếp tân được thiết kế lại để phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi đã bổ sung các dịch vụ tâm thần vào Phòng khám Trung tâm của mình, với sự hỗ trợ từ khoản trợ cấp từ Breakthrough và sự hợp tác với Trường Y khoa KU. Chúng tôi cũng vui mừng thông báo về sự xuất hiện của một số nhà cung cấp mới cho nhóm của chúng tôi, bao gồm bác sĩ y học gia đình, trợ lý bác sĩ và y tá đã đăng ký hành nghề nâng cao.

Điểm nổi bật:

  • Mở rộng Phòng khám Brookside
  • Dịch vụ Tâm thần tại Phòng khám đa khoa Trung ương
  • Nhà cung cấp mới Tham gia nhóm của chúng tôi
  • Một mùa hè tiếp cận
Chuyển đến nội dung