Bản tin kết nối chăm sóc | tháng 10 năm 2022

Tiêm phòng cúm miễn phí, Tháng Nhận thức về Ung thư Vú và Kỷ niệm Ngày của Người bản địa

Trong ấn bản bản tin này của Hunter Health, chúng tôi nêu bật những nỗ lực của mình nhằm thúc đẩy sự bình đẳng về sức khỏe và sức khỏe ở Wichita. Thông qua quan hệ đối tác với Trường Dược KU và Chương trình Phát hiện Sớm, Hunter Health đang nỗ lực cung cấp vắc xin cúm và khám sàng lọc ung thư vú cho những người dân chưa được phục vụ đầy đủ. Ngoài ra, chúng tôi đã kỷ niệm Ngày của Người bản địa và cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cho các cộng đồng người Mỹ bản địa và thổ dân Alaska.

Điểm nổi bật:

  • Hoạt động tiêm chủng
  • Tháng Nhận thức về Ung thư Vú
  • Ngày của người bản địa
  • Tháng chín của lễ kỷ niệm
Chuyển đến nội dung