Chăm sóc cho tất cả các bạn

Hunter Health chào đón mọi người bằng sự chăm sóc toàn diện đặt bạn lên hàng đầu. Bằng cách đầu tư vào sức khỏe toàn diện của bạn, chúng tôi giúp bạn đạt được kết quả sức khỏe tốt hơn và trao quyền cho mọi người trong cộng đồng của chúng tôi để thực sự phát triển.

Kết nối chăm sóc cho toàn bộ sức khỏe của bạn

Chúng tôi hoạt động khác với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khác. Tại đây, bạn là trung tâm của việc chăm sóc, vì vậy chúng tôi tập hợp một nhóm dựa trên nhu cầu riêng của bạn. Nhóm này do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn lãnh đạo và có thể bao gồm y tá, chuyên gia tư vấn sức khỏe hành vi, dược sĩ, v.v.

Các nhóm chăm sóc tích hợp của chúng tôi làm việc cùng nhau để cung cấp cho bạn các dịch vụ y tế, nha khoa, hành vi, thị lực và dược phẩm, tất cả đều dưới một mái nhà. Thông qua dịch vụ chăm sóc dựa trên bằng chứng, bạn và nhóm của bạn đặt ra các mục tiêu để cải thiện sức khỏe và phúc lợi của mình, cho phép bạn quản lý các mục tiêu của mình trong khi nhận được sự chăm sóc cần thiết cho tâm trí, cơ thể và tinh thần của mình.

Cách tiếp cận này được gọi là Nhà y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm (PCMH)—nơi bạn, bệnh nhân, là cốt lõi của mọi việc chúng tôi làm. PCMH là cơ sở y tế nơi một nhóm chuyên gia y tế hợp tác để cung cấp dịch vụ chăm sóc dựa trên bằng chứng, hỗ trợ bạn tự quản lý việc chăm sóc của mình.

Bạn là thành viên quan trọng nhất trong nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn

Chuyển đến nội dung