fbpx
Medicaid and CHIP eligibility checks began in April. Make sure you’re not affected by checking your mail, updating your contact information, and exploring other healthcare options

Bản tin kết nối chăm sóc | tháng 7 năm 2022

Cập nhật về vắc xin COVID-19 cho trẻ em, Giám đốc tài chính mới, Thành viên hội đồng quản trị, v.v.

Trong tháng này, có một tin thú vị dành cho các bậc cha mẹ có con nhỏ từ sáu tháng tuổi hiện đủ điều kiện tiêm vắc xin COVID-19. Ngoài ra, bản tin còn giới thiệu David Myers, Giám đốc Tài chính mới và Susan Breeden, thành viên mới nhất của Hội đồng Quản trị. Bản tin cũng nhấn mạnh việc Hunter Health tài trợ cho Giải thưởng Người hùng chăm sóc sức khỏe và công nhận Danielle Basile là một trong những Phụ nữ Lãnh đạo Nhân sự.

Điểm nổi bật:

  • Vắc xin COVID-19 cho trẻ em
  • Gặp gỡ David Myers, Giám đốc tài chính
  • Chào mừng Susan Breeden đến với Hội đồng quản trị của chúng tôi
  • Gia đình nuôi của năm
  • Ghi nhận cho Danielle Basile, Giám đốc nhân sự
Chuyển đến nội dung