Bản tin kết nối chăm sóc | tháng 7 năm 2022

Thông tin cập nhật về Vắc xin COVID-19 cho trẻ em, Giám đốc tài chính mới, Thành viên Hội đồng quản trị, v.v.

Trong tháng này, có một tin thú vị dành cho các bậc cha mẹ có trẻ từ sáu tháng tuổi hiện đủ điều kiện được tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Ngoài ra, bản tin còn giới thiệu David Myers, Giám đốc tài chính mới và Susan Breeden, thành viên mới nhất của Hội đồng quản trị. Bản tin cũng nêu bật sự tài trợ của Hunter Health cho Giải thưởng Anh hùng Chăm sóc Sức khỏe và công nhận Danielle Basile là một trong những Phụ nữ Lãnh đạo Nhân sự.

Điểm nổi bật:

  • Vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em
  • Gặp David Myers, Giám đốc tài chính
  • Chào mừng Susan Breeden đến với HĐQT của chúng tôi
  • Gia đình nuôi của năm
  • Sự ghi nhận dành cho Danielle Basile, Giám đốc Nhân sự
Chuyển đến nội dung