Bản tin kết nối chăm sóc | tháng 11 năm 2022

Mở rộng khả năng tiếp cận, tôn vinh di sản và tăng cường chăm sóc bệnh nhân

Trong ấn bản này, chúng tôi chia sẻ tác động của mình đối với cộng đồng với hơn 50.000 lượt truy cập trong năm nay, sự cống hiến của chúng tôi đối với di sản của người Mỹ bản địa và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua Chương trình Y tế dành cho Người da đỏ Thành thị và những cải tiến mà chúng tôi đã thực hiện để cải thiện khả năng tiếp cận và trải nghiệm của bệnh nhân. Hãy xem những câu chuyện thể hiện cam kết vững chắc của chúng tôi đối với dịch vụ chăm sóc toàn diện, phù hợp với văn hóa.

Điểm nổi bật:

  • Lễ tạ ơn: Lòng biết ơn vì tác động cộng đồng
  • Kỷ niệm tháng di sản người Mỹ bản địa
  • Thang phí trượt mới cho dịch vụ chăm sóc hợp túi tiền
  • Vạch trần những lầm tưởng về vắc-xin cúm với Tiến sĩ Chiles
  • Phòng Thủ tục Y tế Cải tiến của Phòng khám Brookside
  • Chăm sóc Nha khoa Khẩn cấp: Mở rộng Tiếp cận
  • Cây điện thoại nâng cao để cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân
Chuyển đến nội dung