Bản tin kết nối chăm sóc | tháng 12 năm 2022

Mở rộng dịch vụ, tăng cường mối quan hệ cộng đồng và gắn kết nhân viên

Trong ấn bản bản tin ngày lễ này, chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ những cập nhật và sáng kiến quan trọng đang diễn ra tại Hunter Health. Khám phá những nỗ lực của chúng tôi trong việc tái phân vùng Phòng khám Trung tâm để mở rộng, chương trình giới thiệu bệnh nhân của chúng tôi, chào đón Giám đốc Cấp cao mới của chúng tôi, mức độ hài lòng và gắn kết cao của nhân viên, hoạt động tiếp cận Ngày Thế giới phòng chống AIDS và lịch nghỉ lễ của chúng tôi.

Điểm nổi bật:

  • Kỳ nghỉ vui vẻ từ Hunter Health
  • Hướng dẫn bệnh nhân thông qua thị trường bảo hiểm
  • Chào mừng Giám đốc thăng tiến mới của chúng tôi
  • Nhân viên, Tham gia
  • Ngày thế giới phòng chống AIDS
Chuyển đến nội dung