Hình ảnh cho Kết nối Chăm sóc

Bản tin kết nối chăm sóc | Tháng Giêng 2023

Kỷ niệm sự tiến bộ, quan hệ đối tác và con người

Chào mừng bạn đến với ấn bản đầu tiên của Care Connection cho năm 2023, nơi chúng tôi phản ánh những thành tựu của mình trong năm qua, nêu bật những kế hoạch thú vị của chúng tôi cho năm tới, giới thiệu với bạn một số thành viên tuyệt vời trong nhóm của chúng tôi và tiết lộ các kênh truyền thông xã hội mới của chúng tôi .

Điểm nổi bật:

  • Nhìn về phía trước đến năm 2023
  • Tác động cộng đồng năm 2022
  • Hợp tác với ICT SOS để hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán
  • Nhà cung cấp nổi bật: Kelsey Barnickle
  • Giới thiệu Laurel Lueth, PA-C
  • Mở rộng nhà thuốc
  • Những cách mới để duy trì kết nối
Chuyển đến nội dung