Tiến sĩ Mackenzie Reed, Nha sĩ tại Hunter Health.

Tiến sĩ Mackenzie Reed

Tôi là ai?

Tôi là người gốc Kansas lớn lên ở một thị trấn nhỏ giữa Hutchinson và Newton. Khi rảnh rỗi, tôi thích dành thời gian cắm trại bên hồ cùng chồng và hai con.

Chuyên khoa chăm sóc sức khỏe

Nha khoa

Kinh nghiệm

Tôi tốt nghiệp Đại học AT Still ở Mesa, Arizona và tôi đã làm việc tại phòng khám tư ở Newton trong 5 năm qua.

Tại sao sức khỏe Hunter?

Trong quá trình học tập chủ yếu tập trung vào nha khoa sức khỏe cộng đồng, tôi đã nhận được chứng chỉ về sức khỏe cộng đồng và rất vui được sử dụng khóa đào tạo đó cùng với bằng nha khoa của mình để phục vụ bệnh nhân của Hunter Health.

Có câu hỏi nào không? Hãy nói chuyện.

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 316-262-2415
Chuyển đến nội dung