Newman Washington, LAC

Tôi là ai

Tôi là một thành viên bộ lạc đã đăng ký của Bộ lạc Shoshone phía Đông của Fort Washakie, WY và người gốc Absentee Shawnee. Tôi tin rằng mọi con người đều có quyền nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp và hiệu quả một cách chu đáo.

Chuyên khoa chăm sóc sức khỏe

Vận động và thúc đẩy lối sống lành mạnh hơn trong khi phát triển các nguồn lực cho bệnh nhân.

Kinh nghiệm

Tôi là một nhân viên tư vấn về chứng nghiện được cấp phép ở bang Kansas. Tôi bắt đầu làm việc tại Hunter Health vào năm 2001 với tư cách là Giám đốc Chương trình Lạm dụng Chất gây nghiện của chúng tôi, sau đó chuyển sang Điều phối viên Y tế Truyền thống để duy trì đối thoại cởi mở và các nguồn lực với cộng đồng Bản địa của chúng tôi.

Tại sao Hunter Health

Hunter Health là một phần quan trọng trong cộng đồng của chúng tôi và sử dụng các nguồn lực phù hợp với nhu cầu của bệnh nhân.

Có câu hỏi nào không? Hãy nói chuyện.

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 316-262-2415
Chuyển đến nội dung