Hình ảnh của Tiến sĩ Alan Wiggins

Tiến sĩ Alan Wiggins, OD

Tôi là ai

Tôi sinh ra ở Wichita, sau đó cùng gia đình chuyển đến nhiều căn cứ quân sự khác nhau. Chúng tôi trở lại Wichita khi cha tôi nghỉ hưu từ Lực lượng Không quân. Tôi chọn làm việc trong lĩnh vực Đo thị lực vì đây là một trong số ít ngành y mà bạn thường có thể cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của bệnh nhân chỉ trong một lần khám.

Chuyên khoa chăm sóc sức khỏe

Khúc xạ nhãn khoa

Kinh nghiệm

Tôi tốt nghiệp Đại học Missouri – Đại học Nhãn khoa St. Louis. Sau đó, tôi sở hữu và điều hành một cơ sở đo thị lực độc lập trong 13 năm trước khi gia nhập Hunter Health vào năm 2022.

Tại sao Hunter Health

Một tỷ lệ lớn dân số phải vật lộn để có được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản. Tôi muốn là một phần của giải pháp.

Có câu hỏi nào không? Hãy nói chuyện.

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 316-262-2415
Chuyển đến nội dung