Daisy Gonzalez-Soto, LMSW, LMAC

Tôi là ai
Tôi lớn lên ở California và chuyển đến Kansas khi còn là một thiếu niên.
Tôi luôn thích giúp đỡ mọi người, điều này một cách tự nhiên đã thu hút tôi đến với nghề công tác xã hội.

Chuyên khoa chăm sóc sức khỏe
Chăm sóc tích hợp

Kinh nghiệm
Tôi đã nhận bằng Thạc sĩ về Công tác Xã hội tại Đại học Bang Wichita vào năm 2019. Tôi có kinh nghiệm làm việc với các cá nhân thuộc nhiều nền tảng khác nhau trong thời gian làm nhân viên xã hội. Tôi rất vinh dự được đóng góp một phần nhỏ trong hành trình hướng tới sức khỏe và thể chất tổng thể của họ. Tôi gia nhập Hunter Health vào năm 2022.

Tại sao sức khỏe Hunter
Tôi thực sự đánh giá cao việc làm việc trong một tổ chức hiểu rằng “sức khỏe” có thể có rất nhiều ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Tập trung vào chăm sóc tích hợp trong môi trường chăm sóc ban đầu là rất quan trọng vì nó mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả, hiệu suất và lấy bệnh nhân làm trung tâm, cuối cùng là cải thiện cả kết quả sức khỏe tinh thần và thể chất.

Có câu hỏi nào không? Hãy nói chuyện.

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 316-262-2415
Chuyển đến nội dung