Liz Rempel, LSCSW, LCAC

Tôi là ai

Tôi lớn lên ở Indiana và Kansas. Niềm đam mê chăm sóc sức khỏe của tôi bắt nguồn từ sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế và sức khỏe tâm thần ở nước ta. Điều này ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống của mọi người và tôi muốn đảm bảo mọi người có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng bất kể thu nhập hay bảo hiểm của họ.

Chuyên khoa chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc tích hợp

Kinh nghiệm

Tôi nhận bằng Thạc sĩ Khoa học về Công tác Xã hội tại Đại học Texas. Tôi có mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác xã hội, bao gồm đào tạo chuyên ngành về sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích, và gia nhập Hunter Health vào năm 2017. Tôi là Nhân viên xã hội lâm sàng được cấp phép và Tư vấn viên cai nghiện lâm sàng được cấp phép.

Tại sao Hunter Health

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc cho tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng tôi. Các nhóm chăm sóc của chúng tôi giúp bệnh nhân vượt qua các rào cản để nhận được sự chăm sóc sức khỏe tâm thần và y tế mà họ xứng đáng.

Có câu hỏi nào không? Hãy nói chuyện.

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 316-262-2415
Chuyển đến nội dung