Haley Martin, LMSW, LMAC

Tôi là ai

Tôi lớn lên ở Thành phố Kansas và có niềm đam mê cung cấp dịch vụ chăm sóc giúp mọi người trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ.

Chuyên khoa chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc tích hợp

Kinh nghiệm

Tôi nhận bằng thạc sĩ về Công tác xã hội từ Đại học Bang Wichita vào năm 2021. Trong chương trình sau đại học, tôi thực tập tại Hunter Health và ở đây kể từ đó.

Tại sao Hunter Health

Hunter Health cung cấp một mô hình chăm sóc tích hợp cho phép bệnh nhân của chúng tôi được chăm sóc toàn diện trong một lần đến văn phòng. Tôi thích có thể giúp bệnh nhân của chúng tôi điều hướng sức khỏe tâm thần của họ trong khi tính đến tất cả các tình trạng sức khỏe thể chất hiện tại hoặc mãn tính có thể xảy ra. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ ở đây đều làm việc như một nhóm xuất sắc để đảm bảo rằng bệnh nhân của chúng tôi được chăm sóc tốt nhất có thể.

Có câu hỏi nào không? Hãy nói chuyện.

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 316-262-2415
Chuyển đến nội dung