David Ducan

David lớn lên ở Abilene, KS và nhận bằng Cử nhân và Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh tại Đại học Friends ở Wichita.

Anh ấy đã làm việc trong lĩnh vực giáo dục đại học, tài chính, cho một công ty quản lý nhà hàng và chăm sóc sức khỏe cho một quản trị viên lớn của bên thứ ba. Anh ấy đã giúp ra mắt Carepath Benefits vào năm 2021 và vẫn là đối tác trong liên doanh đó.

Anh ấy có niềm đam mê hiểu các con số và làm cho chúng dễ hiểu đối với người khác, đồng thời yêu thích làm việc cho một tổ chức chăm sóc sức khỏe đang tạo ra sự khác biệt thực sự trong cộng đồng.

Một trong những mục tiêu của anh ấy là bộ phận của anh ấy sẽ hỗ trợ trong việc tạo điều kiện cho các nhà cung cấp và nhân viên của Hunter Health cung cấp chất lượng chăm sóc cao nhất theo cách hiệu quả nhất cho các thành viên cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Có câu hỏi nào không? Hãy nói chuyện.

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 316-262-2415
Chuyển đến nội dung