fbpx
Kiểm tra tính đủ điều kiện của Medicaid và CHIP đã bắt đầu vào tháng Tư. Đảm bảo bạn không bị ảnh hưởng khi kiểm tra thư, cập nhật thông tin liên hệ và khám phá các tùy chọn chăm sóc sức khỏe khác.
Hình ảnh của Corine Falletti, LMSW

Corine Falletti, LMSW

Tôi là ai

Tôi lớn lên ở Đông Nam Kansas với niềm tin rằng chất lượng chăm sóc sức khỏe là quyền của con người. Tôi đam mê cung cấp điều đó cho bệnh nhân bằng cách tiếp cận toàn diện. Nếu chúng ta chỉ điều trị một phần mối quan tâm của bệnh nhân, thì sẽ có những lỗ hổng trong việc chăm sóc. Thu hẹp những khoảng cách đó là rất quan trọng đối với tôi.

Chuyên khoa chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc tích hợp

Kinh nghiệm

Tôi đã nhận được cả bằng cử nhân và bằng thạc sĩ về Công tác xã hội tại Đại học Bang Wichita. Tôi bắt đầu thực tập của mình với Hunter Health trong chương trình sau đại học, và chính thức gia nhập nhóm ngay sau đó.

Tại sao Hunter Health

Tại Hunter Health, tôi được tăng cường khả năng tiếp cận và không gian để chăm sóc toàn bộ bệnh nhân.

Có câu hỏi nào không? Hãy nói chuyện.

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 316-262-2415
Chuyển đến nội dung