Bản tin Kết nối Chăm sóc | tháng 7 năm 2023

Chào mừng sự lãnh đạo, thúc đẩy tiêm chủng và tôn vinh sự công nhận

Trong số ra tháng 7 của Care Connection, chúng tôi giới thiệu Giám đốc điều hành mới của chúng tôi, Daniel Fowler, một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi cũng triển khai Chiến dịch Tiêm chủng Khi tựu trường, một sáng kiến được thiết kế nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng trong việc tạo ra một môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho tất cả trẻ em. Các phòng khám của chúng tôi tự hào được tái công nhận là Nhà y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm, nêu bật cam kết của chúng tôi trong việc liên tục cải thiện chất lượng và chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm. Ngoài ra, để ghi nhận Tháng Nhận thức về HIV Quốc gia, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng và khả năng tiếp cận xét nghiệm HIV. Hơn nữa, chúng tôi cung cấp cái nhìn tổng quan về các sự kiện tiếp cận mùa hè nhằm nhấn mạnh cam kết liên tục của chúng tôi với cộng đồng và chúng tôi giới thiệu nền tảng quyên góp cập nhật, thân thiện với người dùng được thiết kế để hỗ trợ bạn hỗ trợ cho sứ mệnh của chúng tôi.

  • Gặp Daniel Fowler: Giám đốc điều hành mới tại Hunter Health
  • Tầm quan trọng của việc tiêm chủng: Khởi động chiến dịch tiêm chủng tại trường
  • Sự xuất sắc lấy bệnh nhân làm trung tâm: Phòng khám Hunter Health được tái công nhận là trung tâm y tế
  • Nhận thức và xét nghiệm HIV: Thúc đẩy sức khỏe và chống lại sự kỳ thị
  • Đã tham gia và cam kết: Bản tóm tắt và xem trước tiếp cận cộng đồng mùa hè
  • Hỗ trợ được thực hiện đơn giản: Giới thiệu Trang quyên góp được cải tiến của chúng tôi
Chuyển đến nội dung